Tilsynsproces i 4 trin

Tilsynsproces i 4 trin

Denne procesguide kan skolebestyrelsen følge, når den skal føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde.

1) Beslutning om at føre tilsyn:

 • Når I skal udmønte eller evaluere jeres principper om inklusion.
 • Når I skal godkende eller følge op på budgettet.
 • Når der kommer konkrete klager eller henvendelser fra forældre om for eksempel klasseledelse, det sociale miljø eller det faglige niveau.

2) Indsamling af grundlag for tilsyn:

 • Bed skolelederen om en skriftlig redegørelse for udmøntningen af inklusionsprincippet, herunder evt. udfordringer.
 • Bed skolelederen om at fremlægge tilgængelige rapporter eller resultater for eksempel af trivselsmåling eller nationale tests.
 • Inviter en gæst til at give et oplæg om inklusion på skolebestyrelsesmødet – det kunne for eksempel være AKT-lærere eller inklusionsvejledere. 
 • Få gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse eller en høring blandt kontaktforældre/klasseråd.
 • Aftal, at medarbejder- eller elevrepræsentanterne spørger til succeser og udfordringer ved inklusion i deres baglande.

3) Gennemførelse af tilsyn:

 • Gennemgå grundlaget for tilsynet.
 • Tag en runde på mødet om, hvad der er tilfredsstillende, og hvad I eventuelt vil have ændret.
 • Nå til en samlet konklusion om, hvad der skal iværksættes.

4) Opfølgning på tilsyn:

 • Bed skolelederen om en redegørelse eller handleplan for, hvordan eventuelle ændringer konkret vil blive iværksat.
 • Vurder, om der skal revideres i principper, ordensregler eller værdiregelsæt.
 • Vurder, om der er behov for justeringer af budgettet.
 • Vurder, om der er behov for en særlig informationsindsats over for medarbejdere, elever eller forældre.

Senest opdateret den

6. maj 2015

af

cg

Læs også

25.03.15
Bekymrede forældre spørger – hvad svarer skolebestyrelsen?
Det er altid vigtigt, at bekymrede forældre til børn med og uden særlige behov bliver mødt alvorligt i den bekymring og ikke affejet. Spørgsmål skal...
to piger og en dreng der laver opgaver i et lyst klasseværelse
18.03.15
Princip for inklusion
Inspiration til skolens princip for inklusion - eller "skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber" - enten i...