Tilsynsproces i 4 trin

Tilsynsproces i 4 trin

Denne procesguide kan skolebestyrelsen følge, når den skal føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde.

1) Beslutning om at føre tilsyn:

 • Når I skal udmønte eller evaluere jeres principper om inklusion.
 • Når I skal godkende eller følge op på budgettet.
 • Når der kommer konkrete klager eller henvendelser fra forældre om for eksempel klasseledelse, det sociale miljø eller det faglige niveau.

2) Indsamling af grundlag for tilsyn:

 • Bed skolelederen om en skriftlig redegørelse for udmøntningen af inklusionsprincippet, herunder evt. udfordringer.
 • Bed skolelederen om at fremlægge tilgængelige rapporter eller resultater for eksempel af trivselsmåling eller nationale tests.
 • Inviter en gæst til at give et oplæg om inklusion på skolebestyrelsesmødet – det kunne for eksempel være AKT-lærere eller inklusionsvejledere. 
 • Få gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse eller en høring blandt kontaktforældre/klasseråd.
 • Aftal, at medarbejder- eller elevrepræsentanterne spørger til succeser og udfordringer ved inklusion i deres baglande.

3) Gennemførelse af tilsyn:

 • Gennemgå grundlaget for tilsynet.
 • Tag en runde på mødet om, hvad der er tilfredsstillende, og hvad I eventuelt vil have ændret.
 • Nå til en samlet konklusion om, hvad der skal iværksættes.

4) Opfølgning på tilsyn:

 • Bed skolelederen om en redegørelse eller handleplan for, hvordan eventuelle ændringer konkret vil blive iværksat.
 • Vurder, om der skal revideres i principper, ordensregler eller værdiregelsæt.
 • Vurder, om der er behov for justeringer af budgettet.
 • Vurder, om der er behov for en særlig informationsindsats over for medarbejdere, elever eller forældre.

Senest opdateret den

6. maj 2015

af

cg

Læs også

25.03.15
Bekymrede forældre spørger – hvad svarer skolebestyrelsen?
Det er altid vigtigt, at bekymrede forældre til børn med og uden særlige behov bliver mødt alvorligt i den bekymring og ikke affejet. Spørgsmål skal...
13.02.15
Introduktion til skolebestyrelser
Skolebestyrelsen spiller en stor rolle, når jeres skole skal arbejde med inklusion. Herunder kan skolebestyrelsen finde hjælp til at planlægge og...