Eksempler på god inklusion

Eksempler på god inklusion

Det er nemt at teoretisere over inklusion og bruge fine ord. Men hvordan gør de det egentlig ude i virkeligheden, når de gør det godt? Det kan du læse eksempler på her.
  • Tone, der har et talehandicap, begyndte sin skolekarriere i en specialklasse, men kom til at savne udfordringer i 2. klasse. Hun kom med i en skolekomedie og blev på den måde indsluset i den almindelige klasse, hvor hun går nu. Her kan du læse hendes historie.
  • Hvad sker der, når elever, som tidligere har været i specialtilbud, skal ud i almindelige klasser? Følger pengene med, hvordan griber skolerne det an, og hvordan reagerer forældrene? Det kan du se et konkret eksempel på i denne film fra Hedensted Kommune.
  • På Ferslev Skole i Nordjylland har ledelsen valgt at få skrevet en folder om inklusion til forældrene. Se folderen, og lad jer inspirere. Måske er en folder også en god idé på jeres skole ?
  • Konkret, inkluderende og anerkendende pædagogik har givet gode resultater på tre institutioner i Ishøj, hvor pædagoger og børnehaveklasseledere har arbejdet sammen om inklusion. Danmarks Evalueringsinstitut har fulgt arbejdet.
  • Hvad skal der helt konkret til, hvis inklusion af autistiske børn skal lykkes? Blandt andet gode klassekammerater, fortæller Peter Westh, formand for ABA-foreningen.
  • I Aalborg er overgangen fra specialklasser til normalklasser gået overraskende godt for en række børn, viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra Aalborg Universitet, hvis endelige resultater forskerne melder ud om i 2016.
  • I Herning Kommune har inklusion været et prioriteret indsatsområde i syv år, hvilket har resulteret i, at både trivslen og fagligheden er blevet øget for alle elever. Du kan læse mere om indsatsen i Herning her
  • På Engbjergskolen i Herning har de gennem de seneste syv år arbejdet med at skabe plads til børn, der tidligere ville være visiteret til specialtilbud og gøre børnenes forskellighed til styrke. Læs her en artikel om inklusionsindsatsen på Engbjergskolen
  • På Tørring Skole i Hedensted har de siden 2008 arbejdet med LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse) som udgangspunkt for inklusionsarbejdet. Læs mere om projektet her

Forældre om god inklusion

Fra specialskole til universitetet

"En dreng med Asperger-syndrom og meget få sociale muligheder blev integreret i den almindelige folkeskole. (…) Kommunen blev ‘overtalt’ til inklusion, da specialskole var væsentligt dyrere. Opgaven blev startet af en distriktspædagog fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital (en person med en særlig og herlig kompetence) og blev struktureret ved kvartalsvise møder mellem dansklærer, matematiklærer og forældre samt i begyndelsen distriktspædagogen. Drengen er nu universitetsstuderende, har normalt socialt samvær med andre studerende og bor alene på kollegium."

Åbenhed og rimelige krav

"Min søn er inklusionsbarn, og det er lykkedes, fordi lærerne skaber respekt om, at det kan tage tid at besvare spørgsmål – alle har noget vigtigt at byde ind med, og alle har noget, de er gode til. Desuden har vi forældre et godt samarbejde med både lærere og ledelse. Vi har valgt at være meget åbne omkring vores søn og de hensyn/behov, han har, men har også meget fokus på at ramme balancen mellem det, han magter, og det, der er for svært. (…) Jeg tror, åbenhed er en nøgle til forståelse, men det kræver samarbejde, og at man som forældre til et inklusionsbarn kræver rimelige forhold for alle børn og ikke kun ens eget (…)."

Fra eksklusion til inklusion

"Min egen søn har ADHD – en lang og gåsehudsagtig historie, som heldigvis er endt godt (…) Vi har prøvet en fiasko, fordi vi blev ekskluderet af skoleledelsen, forældre og en kommune, der ikke kunne håndtere situationen. En specialskole, der var super kompetent, men hvor han faktisk ikke hørte til – han blev sat fagligt i stå i sin udvikling i to år – kampen med kommunen om at få ham tilbage til et almindeligt skoleforløb og sidenhen en kæmpe succes om en skole og forældre, der ville os det bedste og handlede i samarbejde med os."

Inklusion gavner alle

"Inklusion er for alle børn, ikke kun dem, der er udfordret. Inklusionstiltag er værdifulde for alle børn i klassen, hvilket vi så i (2. klasse, red.). Klassen var præget af en høj grad af uro og konflikter. Der blev blandt andet sat ind med tolærerundervisning og tilstedeværelse af inklusionspædagog i udvalgte timer, hvilket nedbragte konfliktniveau og larm betydeligt."

Fra ‘Undersøgelse af skolebestyrelsernes behov vedrørende inklusion’, Skole og Forældre, 2014. 

Senest opdateret den

12. december 2023

af

cg

Læs også

13.02.15
Film om inklusion
"Når vi snakker om inklusion" er 5 små film, der til sammen kommer hele vejen rundt om emnet inklusion.
13.02.15
Hvad er inklusion?
Det er vigtigt at have en fælles forståelse af inklusion. Her kan du få vores bud på, hvad inklusion er. Du kan også finde inspiration til, hvor du...