Hvad er inklusion?

Hvad er inklusion?

Det er vigtigt at have en fælles forståelse af inklusion. Her kan du få vores bud på, hvad inklusion er. Du kan også finde inspiration til, hvor du kan læse mere om inklusion.

Inklusion betyder faglighed og trivsel

Folkeskolen skal indrettes så færre elever får brug for specialundervisning eller specialskoletilbud. Den politiske vision om den inkluderende folkeskole handler ikke kun om, at nogle bestemte elever skal kunne være med i folkeskolen, men om at eleverne generelt får bedre faglighed og trivsel i skolen.

Inklusion handler ikke kun om placering af enkeltindivider, men om hvordan vi overordnet behandler hinanden, hvilke værdier der skal være styrende for de fællesskaber, vi alle skal være en del af, og endelig hvordan vi behandler de mest udsatte individer, vi har iblandt os. 

Folkeskoleloven bygger på princippet om en inkluderende skole – en skole for alle, og i 1994 tiltrådte Danmark sammen med 91 andre lande og 25 organisationer Salamanca-erklæringen, som er grundlaget for skolelovgivningen i mange lande. Ifølge erklæringen har alle børn ret til uddannelse på lige fod, også børn med særlige behov. Et andet vigtigt pejlemærke er FN’s handicapkonvention, som Danmark ratificerede i 2009. Konventionen siger blandt andet, at landene skal sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer og give mennesker med handicap den nødvendige støtte.

Når vi snakker om inklusion

Der er mange forskellige bud på, hvad inklusion er. Vi mener, at inklusion i folkeskolen handler om:

  1. Flest mulige elever har deres fysiske tilstedeværelse i det almene undervisningstilbud. Dette under forudsætning af at følgende er opfyldt:
  2. Alle elever deltager og føler sig værdifulde i skolens faglige og sociale fællesskab.
  3. Alle elever får størst mulig læring både fagligt og socialt i forhold til deres evner.

Det uddyber vi i 5 små film "Når vi snakker om inklusion". Vi samler også gode historier om inklusion og opfordrer alle til at sende nye historier ind. Læs også mere om skolebestyrelsens arbejde med inklusion eller se film om inklusion og forældresamarbejde

Inklusion er en fælles opgave


 

Få mere at vide

Danske Handicaporganisationer gennemfører projektet Inklusion skolernes fællesskab er for alle. Projektet har lavet en guide om inkluderende forældreinddragelse og skole-hjemsamarbejde samt en inspirationsvideo om inklusion og forældresamarbejde.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har i samarbejde med konsulenthuset Cubion udviklet et hæfte til specielt lærere og pædagoger om, hvordan de kan være med til at styrke elevernes læring og trivsel ved at skabe rammerne for et mere inkluderende skolemiljø. 

På fleste kommunernes hjemmesider kan I få viden om de lokale politikker, retningslinjer og tiltag, og ofte også overordnet viden om inklusion. Endelig kan I blive inspireret af en forskningsrapport fra Aarhus Universitet, der undersøger inklusionsprocessen i 12 danske kommuner

Senest opdateret den

27. august 2019

af

cg

Læs også

18.03.15
Eksempler på god inklusion
Det er nemt at teoretisere over inklusion og bruge fine ord. Men hvordan gør de det egentlig ude i virkeligheden, når de gør det godt? Det kan du...
13.02.15
Film om inklusion
"Når vi snakker om inklusion" er 5 små film, der til sammen kommer hele vejen rundt om emnet inklusion.