Skolebestyrelsens værktøjskasse

Skolebestyrelsens værktøjskasse

Skolebestyrelsens værktøj til strategisk arbejde

Reflektionsskema

Skemaet kan bruges som et værktøj til at skabe et fælles principgrundlag for skolebestyrelsens arbejde med inklusion. 

Aktørskema

Aktørskemaet kan give skolebestyrelsen overblik over de lokale aktører inden for inklusionsområdet. Det kan fx. være elever, lærere, skoleledere eller politikere.

Interesseorganisationer

På vores interesseoversigt giver vi et overblik over interesseorganisationer på inklusionsområdet. Du kan finde flere relevante organisationer på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. 

Eksempelsamlingen

Flere skoler går foran som det gode eksempel på inklusionsområdet. Vi har samlet et par af de bedste i dette dokument, der måske kan inspirere jeres skolebestyrelse til, hvordan i skal gribe det an. 

Kender I jeres skoles inklusionsarbejde?

Test jer selv på jeres viden om inklusionsarbejdet på jeres skole. Måske finder I nye indsatsområder eller får bekræftet jeres viden. 

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

cg

Læs også

25.03.15
Bekymrede forældre spørger – hvad svarer skolebestyrelsen?
Det er altid vigtigt, at bekymrede forældre til børn med og uden særlige behov bliver mødt alvorligt i den bekymring og ikke affejet. Spørgsmål skal...
18.03.15
Tilsynsproces i 4 trin
Denne procesguide kan skolebestyrelsen følge, når den skal føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde.