Om os

Om os

Bag Forældre Fremmer Fællesskabet står Det Centrale Handicapråd og Skole og Forældre

Forældre Fremmer Fællesskabet
Forældre Fremmer Fællesskabet blev drevet af Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd med støtte fra Undervisningsministeriet i årene 2012-2014. Målet var at give skolebestyrelser og andre forældre en aktiv og konstruktiv rolle i udviklingen af den inkluderende folkeskole.

Projektets konkrete mål:
At øge skolebestyrelsernes viden om den igangværende inklusionsproces og dens betydning for udvikling af skolen.

  • At øge skolebestyrelsens viden om egne handlemuligheder, rettigheder og pligter.
  • At hjælpe skolebestyrelserne med planlægning af det strategiske inklusionsarbejde. Kampagnen holdt i efteråret 2013 kurser for skolebestyrelser i alle landets kommuner.


Det Centrale Handicapråd
Det Centrale Handicapråd er et dialogforum, der er rådgiver for regeringen og Folketinget i handicapspørgsmål.

Rådet er uafhængigt og består af en formand, Tue Byskov Bøtkjær, og 16 medlemmer, der repræsenterer centrale aktører og organisationer. Derudover har rådet observatører fra Social- og Integrationsministeriet og fra Institut for Menneskerettigheder.

Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet. Rådet skal blandt andet arbejde for bred inklusion i samfundet, så mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre.

Se mere om Det Centrale Handicapråds arbejde eller følg os på facebook.

Skole og Forældre 
Skole og Forældre er landsforeningen for forældre i folkeskolen.

Foreningen varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Skolebestyrelserne er Skole og Forældres vigtigste fokusområde.

Arbejdsområderne spænder fra rådgivning af skolebestyrelser, interessevaretagelse i forhold til regering, folketing og andre samarbejdspartnere til udgivelse af blade og håndbøger til skolebestyrelsesmedlemmer og forældre. Foreningen rådgiver også forældre i Forældrerådgivningen.

Se mere om Skole og Forældres arbejde eller følg os på facebook.

Senest opdateret den

06 marts 2019

af

cg

Læs også

16.02.15
Skolebestyrelsens værktøjskasse
Skolebestyrelsens værktøj til strategisk arbejde