Bekymrede forældre spørger – hvad svarer skolebestyrelsen?

Bekymrede forældre spørger – hvad svarer skolebestyrelsen?

Det er altid vigtigt, at bekymrede forældre til børn med og uden særlige behov bliver mødt alvorligt i den bekymring og ikke affejet. Spørgsmål skal altid kunne finde et svar. Her kan I se eksempler på typiske spørgsmål og mulige svar.

? Der er meget larm og uro i min søns klasse – kan det virkelig være rigtigt, at der skal være børn, som kun kan sidde stille og lære i få minutter ad gangen?
! Det er ikke i orden med meget undervisningsforstyrrende uro i klassen og slet ikke gennem lang tid. Jeg synes, du skal sige det til klassens lærere, og hvis der ikke er synlig forbedring efter noget tid, må du tage kontakt til skolelederen. Hvis det stadig ikke forbedrer forholdene med larm, så kan vi i skolebestyrelsen føre mere fokuseret tilsyn med uro og med, hvordan skolen kan få succes med at håndtere elever, der har svært ved at sidde stille.

? Jeg er utryg ved den nye dreng i min datters klasse – jeg har hørt, at han slår, når han bliver frustreret. Hvem sikrer de andre børns sikkerhed?
! Det er lærerne, pædagogerne og skolelederen, der skal føre tilsyn i det daglige. Hvis du er utryg, så sig det til lærerne, så de kan fortælle dig, om der er problemer og hvordan eventuelle situationer håndteres. Det kan også være en god idé at få talt konstruktivt om eventuelle bekymringer på et forældremøde, hvis det viser sig, at der er noget om sagen. Det er vigtigt at få talt om tingene på en konstruktiv måde, så eventuelle bekymringer og problemer kan blive løst.

? Min pige har brug for meget faste rammer og forudsigelighed for at kunne lære. Hvordan kan hun få det?
! Du kan bede lærerne om et møde, hvor du kan fortælle om dit barns behov og høre dem om, hvordan de kan hjælpe hende i skolen. Et godt og tillidsfuldt samarbejde er det bedste for dit barn.

? Min dreng lider af social fobi, og han skal hele tiden arbejde i gruppe. Hvorfor?
! Du bliver nødt til at spørge lærerne og pædagogerne om formålet med, at han skal arbejde i gruppe. Måske har du ikke fået denne information. Du kan også fortælle dem om, hvad dit barn siger til sagen. Måske er der noget, de ikke har bemærket.

? Jeg har hørt, at der skal bygges en ny skateboardrampe i gården. Hvornår bliver der investeret i god leg til de fysisk udfordrede?
! Det spørgsmål vil jeg gerne undersøge i skolebestyrelsen. Dels om, hvad behovet er blandt eleverne, dels om muligheden for at finde midler i budgettet til at gøre noget ved det, hvis vi beslutter at gå videre med det.

Senest opdateret den

25. marts 2015

af

cg

Læs også

18.03.15
Tilsynsproces i 4 trin
Denne procesguide kan skolebestyrelsen følge, når den skal føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde.
to piger og en dreng der laver opgaver i et lyst klasseværelse
18.03.15
Princip for inklusion
Inspiration til skolens princip for inklusion - eller "skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber" - enten i...